banner z logami

O projekcie
"Mówiąc językiem znaków 2015-2017"

Projekt polega na prowadzeniu systematycznych, kompleksowych działań rehabilitacyjnych na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych słuchowo zamieszkujących teren województwa zachodniopomorskiego.

W ramach projektu prowadzimy rehabilitację społeczną, która ma na celu integrację, reintegrację osób z uszkodzonym słuchem w środowisko społeczne. Zapewniamy wsparcie asystentów - tłumaczy języka migowego, którzy służą pomocą osobom z uszkodzonym słuchem (zwłaszcza tym, którzy posługują się językiem migowym, ale również zniekształconą mową, mających problemy audytywno-werbalne w komunikacji z otoczeniem). Prowadzimy profesjonalną pomoc doradczą i działania rewalidacyjne, edukacyjne. Realizowane działania mają na celu zwiększanie samodzielności, integrację, reintegracji osób z uszkodzonym słuchem w środowisko społeczne.

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych prowadzona jest w specjalistycznych placówkach: Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 91/93, 70-481 Szczecin.

Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Koszalinie, ul. Gen. Władysława Andersa 24, 75-656 Koszalin Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Wałczu, ul. Nowomiejska 4, 78-600 Wałcz.

Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących, ul. Szczecińska 17, 73-110 Stargard Szczeciński.

Oraz w działającej przy ośrodku w Szczecinie Grupę Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Gryficach oraz działające przy ośrodku w Koszalinie: Grupy Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Kołobrzegu i Sławnie.

  1. Świadczenie przez asystentów-tłumaczy języka migowego wsparcia indywidualnego, realizowane w ośrodku rehabilitacji i wsparcia społecznego niesłyszących w Szczecinie, terenowych ośrodkach w Koszalinie, Wałczu, Stargardzie Szczecińskim oraz podległych ośrodkom grupach wsparcia w Kołobrzegu, Sławnie i Gryficach.
  2. Prowadzenie indywidualnej rewalidacji obejmującej trening słuchowy oraz ćwiczenia artykulacyjno głosowe – świadczone w ośrodku w Szczecinie
  3. Zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne z zakresu języka polskiego, niwelujące niedobory językowe u beneficjentów - prowadzone w ośrodku w Szczecinie,
  4. Grupowy trening prawno-obywatelski dla osób niepełnosprawnych słuchowo – wsparcie świadczone w 3 placówkach: Szczecinie, Koszalinie, Kołobrzegu i Wałczu
  5. Indywidualne poradnictwo prawne świadczone na rzecz beneficjentów - prowadzone w 3 ośrodkach: Szczecin, Koszalin, Wałcz.
  6. Indywidualne poradnictwo psychologiczne na rzecz środowiska niesłyszących świadczone w placówkach Koszalinie i Szczecinie.

Data: