banner z logami

Fotogaleria

Spotkanie z prawnikiem "Emerytury i Renty" - Szczecin - (7.03.2017)

Spotkanie z prawnikiem "Umowy, wypowiedzenia i odstępstwa od umów" - Szczecin - (31.01.2017)

Spotkanie z prawnikiem "Popstępowanie egzekucyjne" - Szczecin - (8.11.2016)

30 września 2016

Spotkanie z prawnikiem "Wykroczenia – część ogólna" - Szczecin - (27.09.2016)

Spotkanie z prawnikiem "Ochrona danych osobowych" - Wałcz - (15.09.2016)

Spotkanie z prawnikiem "Upadłość konsumencka"- Szczecin - (13.09.2016)

Spotkanie z prawnikiem "Małżeństwo, prawa i obowiązki małżonków, opieka i kuratela, konkubinat" - Wałcz - (11.08.2016)

Spotkanie z prawnikiem "Samorząd Gminy jako wspólnota samorządowa" - Wałcz - (21.07.2016)

Spotkanie z prawnikiem "Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Księgi wieczystej w codziennej praktyce wraz z pokazem obsługi ich elektronicznych wersji" (22.03.2016)

Spotkanie z prawnikiem "Ochrona dóbr osobistych w prawie cywilnym i karnym" (1.03.2016)

Spotkanie z prawnikiem "Umowy cywilno-prawne?" (24.02.2016)

Spotkanie z prawnikiem "Co nowego w Prawie Pracy?" (2.02.2016)

Spotkanie z prawnikiem "Uprawnienia konsumenta, rozwody i alimenty, odpowiedzialność cywilna rodziców, spadki - podsumowanie" (26.01.2016)

Spotkanie z prawnikiem "Ochrona prawna rodziny w prawie rodzinnym, karnym i cywilnym – część II" (20.10.2015)

Spotkanie z prawnikiem "Nowelizacja prawa spadkowego" (29.09.2015)

Spotkanie z prawnikiem "Ochrona prawna rodziny w prawie rodzinnym, karnym i cywilnym – część I" (17.09.2015)

Spotkanie z prawnikiem "Zmiany postępowania karnego po 1 lipca 2015 r. - przyczyny, idea i ogólna charakterystyka zmian w kodeksie postępowania karnego" (30.06.2015)

Spotkanie z prawnikiem "Nowe przepisy w kodeksie cywilnym dotyczące praw konsumenta" (2.06.2015)