banner z logami

Aktualności

Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data:

Miejsce: Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 91/93.
data: 28 marca 2017 r., godz. 17:30.
Temat spotkania: "Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych"


Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data:

Miejsce: Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 91/93.
data: 21 marca 2017 r., godz. 17:30.
Temat spotkania: "Okresy składkowe i nie składkowe. Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń"


Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data: 11 marca

Miejsce: Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Koszalinie, ul. Gen. Andersa 24.
data: 18 marca 2017 r., godz. 16:30.
Temat spotkania: 'Umowa na świadczenia telekomukacyjne". 

Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data: 23

Miejsce: Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 91/93.
data: 7 marca 2017 r., godz. 17:30.
Temat spotkania: "Emerytury i Renty - cz. II"


Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data:

Miejsce: Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 91/93.
data: 23 lutego 2017 r., godz. 17:30.
Temat spotkania: "Emerytury i Renty - cz. I"


Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data: 3 lutego 2017

Miejsce: Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Koszalinie, ul. Gen. Andersa 24.
data: 11 lutego 2017 r., godz. 16:30.
Temat spotkania: "Uznanie długu - konsekwencje prawne oświadczenia woli, błąd co do czynności prawnych".

Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data:

Miejsce: Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 91/93.
data: 7 lutego 2017 r., godz. 17:30.
Temat spotkania: "Ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych"


Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data:

Miejsce: Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 91/93.
data: 31 stycznia 2017 r., godz. 17:30.
Temat spotkania: "Umowy, wypowiedzenia i odstępstwa od umów"


Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data: 7 stycznia 2017

Miejsce: Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Koszalinie, ul. Gen. Andersa 24.
data: 14 stycznia 2017 r., godz. 16:30.
Temat spotkania: "Przedawnienie - jak uchronić się przed firmamy windykacyjnymi". 

Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data: 10 grudnia

Miejsce: Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Koszalinie, ul. Gen. Andersa 24.
data: 17 grudnia 2016 r., godz. 16:30.
Temat spotkania: "Alimenty i postępowanie alimentacyjne". 

Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data:

Miejsce: Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Wałczu, ul. Nowomiejska 4.
data: 8 grudnia 2016 r., godz. 16:00.
Temat spotkania: "Policja a Straż Miejska". 


Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data:

Miejsce: Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Wałczu, ul. Nowomiejska 4.
data: 1 grudnia 2016 r., godz. 16:00.
Temat spotkania: "Sądy w Polsce". 


Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data: 19 listopada

Miejsce: Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Koszalinie, ul. Gen. Andersa 24.
data: 26 listopada 2016 r., godz. 16:30.
Temat spotkania: "Podział majątku wspólnego małżonków - przebieg postępowania przed sądem". 

Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data:

Miejsce: Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 91/93.
data: 8 listopada 2016 r., godz. 17:30.
Temat spotkania: "Wykroczenia – część ogólna"


Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data:

Miejsce: Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Wałczu, ul. Nowomiejska 4.
data: 3 listopada 2016 r., godz. 16:00.
Temat spotkania: "Jak odpowiedzialnie pożyczać. Różnice między kredytem a pożyczką". 


Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data:

Miejsce: Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Wałczu, ul. Nowomiejska 4.
data: 27 października 2016 r., godz. 16:00.
Temat spotkania: "Prawo wykroczeń, mandaty". 


Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data:

Miejsce: Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 91/93.
data: 25 października 2016 r., godz. 17:30.
Temat spotkania: "Wykroczenia – umowa dożywocia i umowa darowizny"


Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data: 1 października

Miejsce: Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Koszalinie, ul. Gen. Andersa 24.
data: 8 października 2016 r., godz. 16:30.
Temat spotkania: "Dług spadkowy - moźliwość uniknięcia odpowiedzialności za czyjeś zobowiązania". 

Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data:

Miejsce: Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Wałczu, ul. Nowomiejska 4.
data: 29 września 2016 r., godz. 16:00.
Temat spotkania: "Przemoc w rodzinie. Niebieska karta". 


Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data:

Miejsce: Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 91/93.
data: 27 września 2016 r., godz. 17:30.
Temat spotkania: "Wykroczenia – część ogólna"


Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data:

Miejsce: Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Wałczu, ul. Nowomiejska 4.
data: 15 września 2016 r., godz. 16:00.
Temat spotkania: "PESEL, ochrona danych osobowych". 


Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data: 3 września

Miejsce: Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Koszalinie, ul. Gen. Andersa 24.
data: 10 września 2016 r., godz. 16:30.
Temat spotkania: Postępowanie administracyjne - decyzja i tryb odwoławczy". 

Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data:

Miejsce: Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 91/93.
data: 13 września 2016 r., godz. 17:30.
Temat spotkania: "Upadłość konsumencka". 


Zajęcia z języka polskiego

Data:

Wznawiamy zajęcia z języka polskiego. Pierwsze zajęcia po przerwie wakacyjnej odbędą się w Ośrodku Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie, w czwartek 8.09.2016 o godz. 17:00.
 
 

Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data:

Miejsce: Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Wałczu, ul. Nowomiejska 4.
data: 11 sierpnia 2016 r., godz. 16:00.
Temat spotkania: "Małżeństwo, prawa i obowiązki małżonków, opieka i kuratela, konkubinat". 

Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data:

Miejsce: Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Wałczu, ul. Nowomiejska 4.
data: 28 lipca 2016 r., godz. 16:00.
Temat spotkania: "Samorząd powiatowy i wojewódzki". 

Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data:

Miejsce: Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Wałczu, ul. Nowomiejska 4.
data: 21 lipca 2016 r., godz. 16:00.
Temat spotkania: "Samorząd Gminy jako wspólnota samorządowa". 

Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data:

Miejsce: Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Wałczu, ul. Nowomiejska 4.
data: 14 lipca 2016 r., godz. 16:00.
Temat spotkania: "Postępowanie egzekucyjne".

Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data: 14 maja

Miejsce: Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Koszalinie, ul. Gen. Andersa 24.
data: 4 czerwca 2016 r., godz. 16:30.
Temat spotkania: Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym". 

Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data:

Miejsce: Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Koszalinie, ul. Gen. Andersa 24.
data: 14 maja 2016 r., godz. 16:30.
Temat spotkania: "Prawa i obowiązki pokrzywdzonego w prawie karnym". 

Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data:

Miejsce: Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 91/93.
data: 22 marca 2016 r., godz. 17:30.
Temat spotkania: "Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Księgi wieczystej w codziennej praktyce wraz z pokazem obsługi ich elektronicznych wersji". 

Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data:

Miejsce: Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 91/93.
data: 1 marca 2016 r., godz. 17:30.
Temat spotkania: "Ochrona dóbr osobistych w prawie cywilnym i karnym". 
 
 

Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data:

Miejsce: Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 91/93.
data: 23 lutego 2016 r., godz. 17:30.
Temat spotkania: "Umowy cywilno-prawne". 
 
 

Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data:

Miejsce: Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 91/93.
data: 2 lutego 2016 r., godz. 17:30.
Temat spotkania: "Co nowego w Prawie Pracy ?". 
 
 

Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data:

Miejsce: Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 91/93.
data: 26 stycznia 2016 r., godz. 17:30.
Temat spotkania: "Uprawnienia konsumenta, rozwody i alimenty, odpowiedzialność cywilna rodziców, spadki - podsumowanie.". 
 
 

Zapraszamy na spotkanie z Radca prawnym

Data:

Miejsce: Grupa Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Kołobrzegu, ul. Graniczna 6
data: 27 listopada 2015 r. , godz. 17:00,
temat spotkania: "Prawa i obowiązki dłużnika wobec wierzyciela".
 

Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data:

Miejsce: Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 91/93.
data: 20 października 2015 r., godz. 17:30.
temat spotkania: "Ochrona prawna rodziny w prawie rodzinnym, karnym i cywilnym – część II". 
 
 

Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data:

Miejsce: Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 91/93.
data: 29 września 2015 r., godz. 17:30.
temat spotkania: "Nowelizacja prawa spadkowego".   
 
 

Zapraszamy na spotkanie z Radca prawnym

Data:

Miejsce: Grupa Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Kołobrzegu, ul. Graniczna 6
data: 18 września 2015 r. , godz. 17:00,
temat spotkania: "Prawa i obowiązki dłużnika wobec wierzyciela".
 

Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem

Data:

Miejsce: Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 91/93.
data: 17 września 2015 r. , godz. 17:30,
temat spotkania: ""Ochrona prawna rodziny w prawie rodzinnym, karnym i cywilnym – część I".
 
 

Zajęcia z języka polskiego

Data:

Wznawiamy zajęcia z języka polskiego. Pierwsze zajęcia po przerwie wakacyjnej odbędą się w Ośrodku Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie, w czwartek 10.09.2015 o godz. 17:00.
 
 

Indywidualne zajęcia logopedyczne dla dorosłych

Z dniem 1 września wznawiamy zajęcia logopedyczne dla dorosłych. Zajęcia odbywać się będą w Ośrodku Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie, we wtorki i czwartki od godz. 16:00, w sali 209. Szczegółowe informacje i zapisy w biurze.